Uitdeeldagen

Uitdeeltijd: 10 – 11 uur, Learmûne 1, Dokkum

Altijd op vrijdag:

26 maart
9 april
23 april
7 mei
21 mei

4 juni
18 juni
2 juli
16 juli
30 juli

13 augustus
27 augustus
10 september
24 september
8 oktober