Uitdeeldagen

Uitdeeltijd: 10 – 11 uur, Learmûne 1, Dokkum

Altijd op vrijdag:

8 oktober
22 oktober
5 november
19 november

3 december
17 december