Uitdeeldagen

Uitdeeldagen 2023  (op even weken, altijd op vrijdag):

14 juli
28 juli
11 aug
25 aug
8 sept

22 sept
6 okt
20 okt
3 nov
17 nov

1 dec
15 dec
29 dec

Uitdeeltijd  Dokkum: Learmûne 1, Dokkum 

A- pakketten 10.00-10.30 uur
B- pakketten 10.30-11.00 uur
C- pakketten 11.00-11.30 uur

Uitdeeltijd Ferwert: Blijft onveranderd