Uitdeeldagen

     Het ophalen van voedselpakketten is wekelijks iedere vrijdag

  • Uitdeeltijd Dokkum (Learmûne 1):
    Iedere week op vrijdag tussen 10.00 – 11.00 uur
  • Uitdeeltijd Ferwert (Liudgerkerk, Hogebeintumerweg 5):
    Iedere week op vrijdag tussen 10.30 – 11.00 uur