Uitdeeldagen

Uitdeeltijd: 10 – 11 uur, Learmûne 1, Dokkum

Altijd op vrijdag:

14 januari 2022
28 januari 2022
11 februari
25 februari

11 maart
25 maart
8 april
22 april