Uitdeeldagen

Uitdeeldagen 2022  (altijd op vrijdag):

Uitdeeltijd: 10 – 11 uur, Learmûne 1, Dokkum

9 sept
23 sept
7 okt
21 okt

4 nov
18 nov
2 dec
16 dec