Binnenkort wijzigt onze naam in: Voedselbank Dokkum. Je kunt die naam nu al gebruiken!

Informatie voor hulpverleners

Een groot deel van onze klanten vindt de weg naar de Voedselbank met actieve hulp van een hulpverlener. 
Wij vinden een goede samenwerking met hulpverleners in de regio dan ook belangrijk. Bekijk bijvoorbeeld deze oproep. 

Hoe kunt u helpen?


  • U helpt ons al enorm door kennis te nemen van de toelatings-criteria die wij landelijk ieder jaar vaststellen.
    Hier leest u de criteria die landelijk gelden in 2021.
  • Met die kennis in het achterhoofd kunt u sommige klanten tijdig een waardevol advies geven om zich bij ons aan te melden voor een gesprek!
  • Of een doorverwezen persoon inderdaad aan de criteria voldoet bepalen wij door samen met de aanvrager de financiële situatie in kaart te brengen. Dat gebeurt door deskundige en ervaren vrijwilligers (screeners).
  • Soms is de hulp van een hulpverlener daarbij belangrijk.
  • De privacy van mensen die zich aanmelden is gewaarborgd.
 

Heeft u vragen?


Heeft u vragen over hoe wij dat allemaal regelen met onze klanten? Vul dan het contactformulier in. Wij gaan u graag voorlichten!