Bestuur / Organisatie / Doelstelling

Het bestuur van Voedselbank Dokkum bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid (vrijwilligers)
Bestuurslid (voedselveiligheid)
Bestuurslid (communicatie)

Het bestuur is te bereiken via de email :

– Gerard Timmerman
– Rintje Hellingwerf
– Joukje Couperus
– Fenny Reitsma
– Gaathze Kloosterman
– Jaap Holvast

secretariaatvbd@gmail.com

Organisatie
De Voedselbanken zijn een landelijk initiatief tégen armoede en tégen voedselverspilling. In Nederland is in 2001 het eerste initiatief gestart en inmiddels zijn er verspreid over heel Nederland ruim 170 Voedselbanken actief. Samen vormen zij de Vereniging Voedselbanken Nederland. Alle leden proberen zich te houden aan gezamenlijk gemaakte afspraken op het gebied van voedselkwaliteit en veiligheid, de criteria om klant te kunnen zijn en een transparante verantwoording naar de samenleving. Een respectvolle omgang met elkaar én met de klant krijgt doorlopend aandacht.

De organisaties bestaan per definitie uitsluitend uit vrijwilligers!

Samen delen we een aantal kernwaarden:

  • We werken uitsluitend met vrijwilligers
  • We verstrekken voedsel dat door anderen gedoneerd wordt
  • We verstrekken zoveel mogelijk gezond voedsel
  • We verstrekken uitsluitend gratis voedsel
  • We verdelen het voedsel zo eerlijk mogelijk
  • We zijn neutraal en onafhankelijk (‘burgers voor burgers’)
  • We zijn transparant in onze verantwoording


Gemeente Noardeast-Fryslân
Onze Voedselbank is in 2010 onder de naam Voedselbank Dongeradeel gestart. Na de gemeentelijke herindeling zijn in de gemeente Noardeast-Fryslân nu twee Voedselbanken actief: Voedselbank Dokkum (die bestrijkt het voormalige Dongeradeel en Ferwerderadiel) en Voedselbank Kollumerland (actief in voormalig Kollumerland ca.). De twee werken in de praktijk nauw samen, óók met de collega’s van Voedselbank Dantumadiel.

Doelstelling
De Voedselbank verstrekt ‘zonder aanziens des persoons’ gratis voedsel aan volwassenen en kinderen die dat nodig hebben en zij doet dat, als particulier initiatief, uitsluitend met behulp van vrijwilligers. Levensmiddelen die nog prima geschikt zijn voor consumptie worden niet meer weggegooid en verspild, maar gebruikt om mensen te helpen. Er zijn – soms onder de radar – alleengaanden en gezinnen die deze levensmiddelen heel goed kunnen gebruiken, omdat ze om welke reden dan ook niet het geld hebben om voldoende eten te kopen.

Missie
Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten worden besteed en het milieu minder wordt belast.

Tijdelijk
Om de zelfredzaamheid te vergroten, helpen we klanten – waar dat uitkomt – verder in de richting van professionele hulpverleners. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn! Gemiddeld is meer dan de helft van de Voedselbankklanten binnen een jaar weer weg. Met andere woorden, onze voedselhulp maakt mensen in de meeste gevallen niet hulp afhankelijk. Wel is het zorgelijk dat het aandeel klanten met schulden boven de € 10.000 fors toeneemt. 

Donaties
Als vrijwilligersorganisatie zijn wij afhankelijk van donaties van voedsel door bedrijven, financiële steun van de burgerlijke gemeente, bedrijven, kerken, scholen, instellingen en particulieren, én van de inzet van gemiddeld 45 vrijwilligers.