Integriteit & Vertrouwenspersonen

Integriteitscode 
Wij vinden integer werken belangrijk. Dat geldt zeker voor het werken met onze klanten die kwetsbaar zijn door de positie waarin ze terecht zijn gekomen. Als gezamenlijke voedselbanken in Nederland hebben wij regels opgesteld over hoe wij de integriteit van ons werk willen bevorderen en bewaken. Speciale aandacht hebben wij daarbij voor ongewenst gedrag van medewerkers.

Wij onderschrijven de Landelijke Integriteitscode Voedselbanken en we proberen deze zo goed mogelijk toe te passen in de eigen organisatie.

Vertouwenspersonen
Bij het werken voor de Voedselbank kun je als vrijwilliger te maken krijgen met ongewenst gedrag zoals pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie of agressie en geweld op de werkvloer. Je kunt natuurlijk met je probleem naar een coördinator of bestuurslid toegaan. Maar soms bestaat de behoefte om met iemand anders, meer anoniem, vertrouwelijk te praten.

Daarvoor zijn er Vertrouwenspersonen voor Voedselbanken, waarvan iedere vrijwilliger van Voedselbank Dokkum gebruik kan maken. De vertrouwenspersoon is er ook voor andere misstanden, zoals (vermoedens van) diefstal, fraude en oneerlijk verdelen van voedsel. Maak er zo nodig gebruik van.