Alle Voedselbanken: feiten en cijfers juni 2021

 

Samenvatting van de cijfers per 30 juni 2021:

• Daling (hoera!) van het aantal huishoudens met 7,1% t.o.v. vorig jaar juni;
• Daling van het aantal monden met 4,4% ten opzichte van vorig jaar juni;
• Bij ruim 75% van de voedselbanken is een daling in het aantal huishoudens;
• Zowel voor het aantal huishoudens en aantal monden zien we ten opzichte van 2019 (pre-corona) een lichte stijging;
• Relatief gezien is het aantal personen per huishouden (aantal kinderen) toegenomen.