Ternaard in actie voor de voedselbank Dokkum

TERNAARD – Net als in voorgaande jaren organiseert de ZWO-commissie van de Protestantse Gemeente in samenwerking met SPAR Herder en Dorpsbelang een actie voor de Voedselbank in Ternaard. Van 28 oktober t/m 5 november  kunt u houdbare levensmiddelen inleveren bij SPAR Herder. Het ideale boodschappenlijstje van de Voedselbank vindt u op de flyer die eind oktober huis aan huis in Ternaard zal worden verspreid.

Ondanks een beter economisch klimaat in Nederland blijft het bestaan van een Voedselbank van belang. Er zijn tal van oorzaken waardoor mensen (tijdelijk) financieel in problemen komen. Ook dit jaar zorgt de corona crisis nog voor extra toeloop naar de Voedselbank. Ook de hoge energieprijzen kunnen ervoor zorgen dat mensen te weinig overhouden om goed en verantwoord eten te kopen.   De Voedselbank zorgt er voor dat iedereen toegang houdt tot de dagelijkse gezonde maaltijd. Hiervoor wordt uw hulp gevraagd.

Geef uw goederen af bij de SPAR of als u liever een gift doet kan dit op rekeningnummer: NL12RABO0156753197 ten name van Stichting Voedselbank Dokkum

Als Voedselbank Dokkum zijn we erg blij met dit initiatief.

.

Verzamelpunt bij SPAR Herder