Steun ons met een donatie

Geld overmaken:

U kunt éénmalig of periodiek een bedrag overmaken op rekening NL12RABO0156753197, t.n.v.
Stichting Voedselbank Dokkum.

Uw bijdrage helpt rechtstreeks mensen die het niet breed hebben. Heel hartelijk dank!

Of doneer met de QR-code:

Afbeelding-QR-voor-website-bewerkt-2


PS: 
Omdat wij een ANBI-goedkeuring hebben is uw bijdrage aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting!