ANBI / Belasting

De Voedselbank Dokkum (met als werkgebied de voormalige gemeenten Dongeradeel en Ferwerderadiel) heeft een ANBI-registratie. Hieronder staan in het kort onze kerngegevens:

 • Naam waaronder de instelling is geregistreerd:
  Stichting Voedselbank Dokkum.
 • KvK nummer 01180441, het RISN of fiscaal nummer is: 822.25.3240
 • Contactgegevens: Stichting Voedselbank Dokkum,
  Learmûne 1, 9102 ED Dokkum
 • Telefoon 06-31091722 (in noodgevallen), email: secretariaat@voedselbankdokkum.nl
 • Website: www.voedselbankdokkum.nl
 • Doelstelling:
  – gratis en veilig verstrekken van aan ons beschikbaar gesteld voedsel aan mensen die   dat niet of nauwelijks zelf kunnen betalen
  – aandacht voor verspilling van goed voedsel / bewustwording vergroten.
 • Beloningsbeleid: De Voedselbank Dokkum werkt uitsluitend met vrijwilligers.
  Zij krijgen geen beloning. In bepaalde gevallen worden kosten die zijn gemaakt ten behoeve van de Voedselbank vergoed.
 • Beleid: de exploitatie van een Voedselbank waarbij centraal staat: het waarborgen van continuïteit van die werkzaamheden die gericht zijn op het helpen van mensen in onze regio die in armoede leven én het voorkomen van verspilling van goed voedsel.
 • De Stichting Voedselbank Dokkum is lid van de landelijke Vereniging Voedselbanken Nederland en volgt waar mogelijk het landelijke beleid.
 • Bij een ANBI verklaring hoort inzicht kunnen krijgen in de financiële situatie van onze organisatie: 
  Zie daarvoor: Jaarverslag/Begroting:

 

Gift is aftrekbaar

Omdat wij een ANBI-instelling zijn is uw bijdrage aftrekbaar bij uw aangifte inkomstenbelasting. Als u hier klikt komt u op de informatiepagina van de Belastingdienst.
U kunt een eenmalige of periodieke gift overmaken ten name van
St. Voedselbank Dokkum, bankrekening: NL12RABO0156753197