Protestantse gemeente Ee, Oostrum en Jouswier in actie voor de voedselbank

De protestantse gemeente Ee, Oostrum en Jouswier heeft de afgelopen maand een huis-aan-huis actie gehouden voor de voedselbank Dokkum.  We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde actie, het was een groot succes.

Inmiddels zijn alle producten overgedragen aan de Voedselbank Dokkum. De voedselbank voelt zich met deze bijdrage bijzonder gesteund in het werk dat zij mag doen in de gemeente Noardeast-Fryslân. Mede door deze gift is de voedselbank in staat om iedere 14 dagen 60 gezinnen een voedselpakket te geven.