Naamswijziging Voedselbank

De naam “Voedselbank Dongeradeel” is gewijzigd in “Voedselbank Dokkum”

Gerard Timmerman neemt namens de Voedselbank Dokkum het nieuwe door DSL-reclame geschonken gevelbord in ontvangst van Bocke Bekkema.

DOKKUM – De voedselbank in Dokkum is in 2010 onder de naam Voedselbank Dongeradeel gestart. Na de gemeentelijke herindeling is in Ferwerd een tweede uitdeellocatie van start gegaan. Omdat in de gemeente Noardeast-Fryslân de voormalige gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. zijn opgegaan geeft de naam Voedselbank Dongeradeel geen goede duiding meer.

Om deze redenen is ervoor gekozen de naam voedselbank Dongeradeel te wijzigingen in Voedselbank Dokkum.  De voedselbank in het voormalige Kollumerland c.a. blijft actief onder dezelfde naam.

Inmiddels is de oude naam op de locatie vervangen door een nieuw gevelbord geschonken door DSL-reclame te Dokkum.