Leerlingen vmbo-VAKschool in actie

DOKKUM – Op de locatie vmbo VAKschool van het Dockinga College, hebben een aantal leerlingen economie onder begeleiding van hun docent Katinka Mulder als Valentijns-ondernemer rozen verkocht. Dit was voor hun een praktijkopdracht ‘ondernemerschap’ binnen de lessen economie. De winst was bestemd voor onze voedselbank. Deze winst uit hun bedrijf is vervolgens besteed aan het kopen van een grote hoeveelheid maandverband e.a. Dit in het kader van wat wel wordt genoemd: menstruatie-armoede.

Als je moet rondkomen van een beperkt budget in de week, gaat dat geld grotendeels op aan eten en drinken. Maar van dat geld moeten ook verzorgings- en hygiëneproducten gekocht worden. Dat maakt dat er soms geen geld is voor maandverband of andere menstruatieproducten.

Afgelopen woensdag, 25 mei zijn deze producten door de leerlingen van de VAKschool aangeboden aan onze voedselbank.