Dankstond 2023

Dokkum- We willen iedereen hartelijk bedanken voor de geschonken levensmiddelen tijdens de Dankdag voor Gewas en Arbeid, dankzij deze giften kunnen wij ons werk voortzetten.

Een speciaal woord van dank aan de:
Protestantse Gemeente Holwerd
Protestantse Gemeente Hantum c.a.
Protestantse Gemeente van Marrum-Westernijtsjerk
Protestantse Gemeente Ternaard, Dorpsbelang Ternaard en SPAR Herder.

Door deze getoonde warme betrokkenheid voelen we ons erg gesteund.