Hoe kun je een klacht indienen

Hoe kun je een klacht indienen: 1 Klachtenprocedure voor vrijwilligers2 Klachtenprocedure voor klanten, hulpverleners en leveranciers3 Inschakelen vertrouwenspersoon 1) Klachtenprocedure voor vrijwilligers Heb je als vrijwilliger een klacht over een collega-vrijwilliger, ga dan met haar/hem in gesprek en probeer de klacht op te lossen. Lukt het niet om op deze wijze de klacht op te […]

Integriteit & Vertrouwenspersonen

Integriteitscode Wij vinden integer werken belangrijk. Dat geldt zeker voor het werken met onze klanten die kwetsbaar zijn door de positie waarin ze terecht zijn gekomen. Als gezamenlijke voedselbanken in Nederland hebben wij regels opgesteld over hoe wij de integriteit van ons werk willen bevorderen en bewaken. Speciale aandacht hebben wij daarbij voor ongewenst gedrag van […]

Is de Voedselbank nodig ??

In zo’n rijk land als Nederland zou een Voedselbank natuurlijk helemaal niet nodig moeten zijn! Maar van de ongeveer 33.000 mensen in ons werkgebied in de gemeente Noardeast-Fryslân leven naar schatting van het Sociaal Planbureau ongeveer 1900 mensen (waaronder véél kinderen!) onder de armoedegrens. Die mensen zijn onze zorg. Wij bereiken maar een deel daarvan […]

Alle Voedselbanken: feiten en cijfers juni 2021

  Samenvatting van de cijfers per 30 juni 2021: • Daling (hoera!) van het aantal huishoudens met 7,1% t.o.v. vorig jaar juni;• Daling van het aantal monden met 4,4% ten opzichte van vorig jaar juni;• Bij ruim 75% van de voedselbanken is een daling in het aantal huishoudens;• Zowel voor het aantal huishoudens en aantal […]

Informatie voor hulpverleners

Een groot deel van onze klanten vindt de weg naar de Voedselbank met actieve hulp van een hulpverlener. Wij vinden een goede samenwerking met hulpverleners in de regio dan ook belangrijk. Bekijk bijvoorbeeld deze oproep.  Hoe kunt u helpen? U helpt ons al enorm door kennis te nemen van de toekenningscriteria die voor 2023 gelden.  Met die […]

Jaarverslag – Begroting

Jaarverslag, Financieel Verslag, Begroting, ANBI: Jaarverslag 2022 Jaarrekening 2022 Begroting 2024 ANBI 2022

Bestuur / Organisatie / Doelstelling

Het bestuur van Voedselbank Dokkum bestaat uit de volgende leden: Voorzitter Secretaris Penningmeester Bestuurslid (vrijwilligers) Bestuurslid (voedselveiligheid) Bestuurslid (communicatie) Het bestuur is te bereiken via de email : – Gerard Timmerman – Rintje Hellingwerf – Joukje Couperus – Fenny Reitsma – Gaathze Kloosterman – Jaap Holvast secretariaatvbd@gmail.com Organisatie De Voedselbanken zijn een landelijk initiatief tégen […]

Voedselveiligheid

krat 263x150

Voedselveiligheid is voor ons een belangrijk onderwerp! De supermarkten en voedselproducenten geven ons alleen (overgebleven) voedsel wanneer wij het Groene Certificaat hebben (zie hieronder). Onze vrijwillige medewerkers moeten zich aan strenge voorschriften houden. En dus ook aangeboden voedsel weigeren dat niet voldoet aan alle veiligheidseisen.De veiligheid gaat vóór alles, óók bij de Voedselbank     […]

Wat we doen

Steun asdjkf kasdfk asdkf askd fkasasdjkf kasdfk asdkf askd fkasasdjkf kasdfk… Read More gosse28 januari 2021

Privacy beleid

Wij respecteren de privacy van allen die met de Voedselbank te maken hebben. Daarom informeren wij u in dit document over hoe wij persoonsgegevens bewaren en gebruiken (‘verwerken’). PersoonsgegevensEr kunnen verschillende redenen zijn waarom de Voedselbank uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt: Wanneer u een aanvraag doet om klant te worden van de Voedselbank, zullen wij u in […]