Niet genoeg geld voor een goede en gezonde maaltijd voor jou en je gezin? Zoek je daarbij hulp?
Neem dan contact met ons op!

Verse en/of houdbare voedsel-producten die wij kunnen uitdelen zijn altijd welkom! Soms moeten we producten bijkopen en dus helpt een financiële bijdrage ons ook.

Wij steunen mensen in onze regio met gratis voedselpakketten.
Wij zijn lid van Voedselbanken Nederland, waarbij 170 Voedselbanken zijn aangesloten.

Ons Verhaal: “Oog voor voedsel, hart voor mensen”

In ons werkgebied in de gemeente Noardeast-Fryslân leven naar schatting van het Sociaal Planbureau ongeveer 1900 mensen onder de armoedegrens. 1900! Wij bereiken maar een deel daarvan en vragen iedereen om hulp om meer mensen te bereiken.
Wij delen iedere 14 dagen voedselpakketten uit aan mensen die dat – tijdelijk – hard nodig hebben.
Bedrijven, instellingen, overheden en particulieren helpen ons met voedsel en geld. Bij de Voedselbank Dokkum werken uitsluitend vrijwilligers, ongeveer 45 in totaal.

In Nederland leven bijna 1 miljoen mensen onder de armoedegrens. Niemand hoeft honger te hebben als we voedsel dat anders weggegooid wordt met elkaar zouden delen? Goed voor de onderlinge verhoudingen én voor het milieu, dat is onze motivatie. 

2 Voedselbanken in de Gemeente Noardeast-Fryslân:

Dokkum

De Voedselbank in Dokkum biedt hulp aan mensen die wonen in de voormalige gemeenten Dongeradeel en Ferwerderadiel.

Kollumerland c.a.

Woon je in de voormalige gemeente Kollumerland? Dan kun je je aanmelden bij de Voedselbank Kollumerland ca